Ängeby

Karta: hitta.se eniro.se

Omnämndes skriftligt 1383 stavades då med Ä. Senare Engeby, Namnet Engeby-Lund förekom en gång. Men andra belägg visar på tidigare bosättning i området (Landningsplats-forntiden) Bostadshuset är från senare hälften av 1700-tal.

Rusthåll och säteri.

Avstyckade gårdar: Odenslund 2:3 avstyckades från Ängeby 1:1 omkr 1850.

Lista över Ägare

Detaljbeskrivning: Odenslund