Mörby

Karta: hitta.se eniro.se

Äldsta skriftliga belägg är från 1442. Åren 1600-30 antecknas Mörby som kyrkobönder (Landningsplats-forntiden). I jordeboken 1768 står antecknat ”Vattenkvarn vid Sigridsholm raserad, Mörby kvarn anlagd.”. Det stora boningshuset från omkr.1600-tal

Lista över Ägare