Ösby

Karta: hitta.se eniro.se

Äldsta skriftliga belägg är från 1383. (Landningsplats-forntiden). Tre gårdar har sedan gammalt funnits vid Ösby.

Ösby 1:2 och 1:3 var rusthåll.

Avstyckade gårdar: Lejden, Västergården och Altuna.

Lejden äldsta skriftliga belägg 1653 En del av Ösby 3 flyttades ut till ett f.d. skogvaktareboställe, troligen tidigt 1800-tal.

Västergården Avstyckad från Ösby mitten av 1800-tal. Gula boningshuset troligen från den tiden.

Altuna omnämns 1768, står som expansiv frälsegård. Även som oskattat torp i Upplands handlingar nr 1541:7. I jordeboken ett örtugland J aaltuna torp, har också kallats Ösby utjord.

Lista över Ägare

Detaljbeskrivning: Ösby 1 och 2, Lejden, Altuna