St Söderby

Karta: hitta.se eniro.se

Äldsta skriftliga belägg från 1361 då anges bara Söderby. Enligt jordeboken 1688 frälsehemman 1 mantal under Lindholmen, ägare greve Nils Brahe. Mellangården var Kronohemman friköptes 1949. Tidigare var det tre gårdar, troligen är det 1:3 som har avstyckats från nr 1 under 1800-talet, numera är bostad o uthus avstyckad. Jordbruksmarken återgått till nr 1 och 2.

From. ca 1800 har en gård tillkommit troligen 1:3.

Lista över Ägare

Detaljbeskrivning: St Söderby 2