Ägare till gårdar i Lunda

Sammanställningen är gjord av Astrid Walter:

Inledning


EKA
Eka 1:3 Eka 2:3 Eka 3:3 Berga 2:1 Eka övrigt

NORRBY
Norrby 2:1 Norrby 3:1

MÖRBY
Mörby 5:1

SIGRIDSHOLM
Sigfridsholm 1:1 (1:7)

ÖSBY
Ösby 1:2, 1:3 Ösby 2 Lejden 2:3 Västergården 3:2 Ösby övrigt

ALTUNA
Altuna 2:1

TROSTA
Trosta 1:20

ENGEBY
Engeby 1:1 Odenslund 2:3

St SÖDERBY
St Söderby 1:17 St Söderby 1:3 St Söderby 2:5 St Söderby 3:1 St Söderby övrigt

L:a SÖDERBY
L:a Söderby 1.2 L:a Söderby 1.17 L:a Söderby övrigt

Bouppteckningar, kan vara intressanta.

Inledning

Detta arbete kan ses som en fortsättning på torpinventeringen som gjordes gemensamt av medlemmar i Lunda hembygdsförening tidigare.

Då tänkte jag att gårdarna har sin historia de också. Med början i husförhörslängder och kyrkböcker har jag försökt samla in namn på ägare men det har varit svårt att reda ut ägarförhållanden och vilka fastigheter var och en tillhörde, då man inte alltid ordentligt noterade vilken gård i byn som personer bodde utan alla hamnade under byn.

Tiden för ägarförhållandena är inte exakta då jag har bara gått efter kyrkböcker, där står bara in och utflyttning. En del ägare har inte heller bott på gården.

En annan sak är att det ofta var flera delägare i fastigheterna, bankerna var inte så aktuella på den tiden. Vid penningbehov gick man till någon i trakten som var stadd vid kassa och lånade, räntan runt 1850 talet var 6%. Ofta blev det en inteckning i gården.

De äldsta namnen är från husförhörslängderna med början 1765. Men före dessa finns jordeböcker med en del uppgifter av intresse och så har vi domböckerna de sistnämnda har jag bara tittat lite på. Jag har avslutat omkring sekelskiftet 2000.

Allt måste ha ett slut, även detta, det har varit intressant och spännande hela tiden även om det har tagit tid.

Hoppas att någon kan få nytta och glädje i framtiden av något i detta.

En decemberdag 2003 fotograferade Ragnar Blom alla gårdar, i första hand huvudbyggnaderna, även en del gamla uthus.

Astrid Walter

Avslutad 2005.

Foto: Ragnar Blom
(Hjälp med) redigering Ove Walter.

Källor:
Kyrkböcker, Husförhörslängder och microfilm
Landningsplats-forntiden, Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar, skrifter nr 19.
Gamla kartor
Lunda Hembygdsförenings arkiv
Jordeböcker
Domböcker
Sveriges Bebygelse
Privata gårdshandlingar
Muntliga uppgifter. Ett stort tack alla!

EKA

Äldsta skriftliga belägg från 1383 (Landningsplats-forntiden), sannolikt att flera av gårdarna etablerades under järnåldern. Enligt karta över Semminghundra härad från 1638 fanns det tre gårdar i Eka. Numera är det två jordbruksfastigheter.

Eka 1:3

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Thomas Holmsten   Karin   Ägare 1980-
Rune Holmsten   Britt   Ägare 1942-1980
August Gustafsson 1866 -1952 Maria Kristina 1875- Ägare 1914-1942
Zakarias Pettersson 1871-1914 Helga Adéle 1881- Ägare 1879-1914
August Wallin 1843-     Äger ½ mantal i Eka nr 3 utflyttad 1885 till nr 1 Eka
Pettersson       Ägare? i Eka
Zakarias Pettersson 1837-     Ägare 1895-1904
Gustaf Åkerlund 1834- Christina Katarina 1829- Inflyttad 1880-1885 Ägare¼ mantal med
Z Petersson f 1837 (1876-1880)
Carl F Holmberg 1847-     Ägare inflyttad 1875-80
W:a Wallin i Norrby 2:1       Ägare 1876-1880
A F Wallin f 1849 i Eka. Bor el brukar
Enerot i Hjälsta       Ägare 1871-1875
Anders Persson i St Söderby Ägare1 eller 3?       Ägare 1856-1875
Lars Larsson 1800- Brita Stina 1805- ¼ mantal, ägare inflyttad 1836 ut 1843 nr 1
 Johan Petter Bookman f 1802
Johan Petter Bookman 1802- Brita Ulrika 1806- ¼ mantal ägare 1824-1836
Eric Ersson       Ägare 1743 enl. Jordeboken
Eric Pärsson       Ägare 1719 enl. Jordeboken
Per Eriksson       Ägare 1688 enl. Jordeboken
Anders Matsson       Ägare 1666 enl. Jordeboken

Eka 3:3

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Göran Lindroth   Anita   Ägare 1974-
Sterbhuset Lindroth syskonen, Tyra, Henry f 1911 o Sigurd  

Aina

 

1914-2002

Ägare 1968-74
Wilhelm Lindroth 1867-1948 Emma Matilda 1842-1949 Ägare 192(12)-1968
Zakarias Pettersson 1871-     Ägare ½ mantal inflyttad 1900
August Wallin 1873-     Ägare 1916-1925 änkan 1925
Pettersson i Vepplinge och Wallin i nr 1       Ägare 1843
B A Persson i St Söderby 1846-     ½ mantal ägare 1871-1875 även nr 1 1836-1845
Anders Persson i St Söderby  1789-      
V o S i St Söderby        
Anders Göransson       Ägare 1743 enl. Jordeboken
Jonas Jansson       Ägare 1743 enl. Jordeboken
Jan Pärsson       Ägare 1719 enl. Jordeboken/
Eric Ericsson       Ägare 1668 enl. Jordeboken
Eric Andersson       Ägare 1666 enl. Jordeboken

Eka 2:3

Tillhör numera 3:3 Rusthåll

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Göran Lindroth   Anita   Ägare 1974-
Lantbruksstyrelsen en kort tid        
Gustav Hultenheim 1890-1950     Ägare 1934-
Gunnar Z Pettersson 1871-     Ägare 1913-33
August F Wallin 1843-     Ägare ½ mantal i nr 3 1889 - 1893
J F Andersson 1872-  Hilma  1876-  
Anders Persson i St Söderby nr 1  1789-      
Mats Erssons arvingar       Ägare 1861-1865
Lilla Söderby       Ägare ½ mantal 1836-1845
E Gustafsson Lilla Söderby        
Rusthållare Sundström i Ösby   Agnes E E Sundström    
Rusthållare Jonas Ersson 1796-1871 Ulrika Sofia 1801-1874 Ägare ¼ mantal 1836-1875
Rusthållare Olof Ersson i Skepptuna och Vasa       Tillhörigt ¼ mantal 1824-1836
Rusthållare Per Persson 1793-1824     Ägare 1824-1836
Rusthållare Jan Matsson   Lotta   Ägare 1803-1824
Rusthållare Jan Jansson 1748-1814 Anna 1779- Ägare 1803
Eric Ericsson       Ägare 1719 enl. Jordeboken
Anders Mårtensson       Ägare 1688 enl. Jordeboken
Per Persson       Ägare 1666 enl. Jordeboken
Jan Persson       Ägare 1666 enl. Jordeboken
Eric Matsson        

Berga 2:1

Avstyckat omkring 1860-1865 från Eka nr 1

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Lars Gelinder   Elisabeth    
Bröderna Gelinder Albert 1899- Astrid 1909-  
Johan F Andersson 1872- Hilma Ingeborg Bengtsson 1876- Brukade från 1904 Ägare 1911
Carl J Carlsson 1841-1891 Sofia Amalia Jansdotter 1851- Ägare(1876-89)
Mats Ersson 1814- Maja Stina Ekman 1813- Ägare(1860-1865)

Eka övrigt

Namn som inte kan härröras till någon av gårdarna

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Per Samuel Göransson 1805- Maria Christina 1802- Ägare inflyttad 1839 ut 1841
Johan Lundström       Ägare 1 år omkr 1824-36
Per Andersson 1760- Maja 1759- Ägare 1810-1817
Eric Olofsson 1752- Caisa 1758- Ägare 1803-
Jan Persson       Ägare 1765-1767
Per Persson 1706-1775     Ägare 1765-
Eric Jansson 1722-     Ägare 1765-1767
Jan Ericsson       Ägare 1775-

NORRBY

Norrby består av två gårdar. Från 1535 års jordebok nämns kyrkjord. Norrby ägdes av kyrkan en längre period (men vet inte vilken av dem). Enligt en karta från 1638 finns bara en gård markerad. Enligt ett testamente från 1768 var Baron Gustaf Adolf Danqwardt Sigridsholm ägare till en gård i Norrby.
Norrby 3:1 har varit kaptensboställe t o m 1936.

Norrby 2:1

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Ingegärd Matson       Ägare 1991-
Arne Matson 1916-1991 Svea   Ägare 1948-1991
Ernst Matias Matson 1886-1948 Ida Olivia 1887- Ägare 1920-1948
Frans Andersson       Ägare 1 mantal 1889-1893
August Ferdinand Wallin/Bertram Engeby 1843- Johanna Matilda 1851 Utflyttad 1887
Anders Pettersson i St Söderby       Ägare 1861-1870 ½ mantal
Enkan Maja-Stina Claesdotter 1807-     Ägare ½ mantal 1856-1860
Per Gustafsson 1807-     Ägare bonde? 1846-1855
Anders Stenborg 1799- Fredrika Charlotta 1797- Ägare ½ mantal in 1831 1855
Gustaf Jansson       Ägare frälse skatte 1824-1836
Eric Gustafsson 1770-     Ägare 1810-1817
Jan Jansson 1743-     Ägare 1803- 1809
Rusthållare Erik Jansson 1777-     Ägare 1803-1809
Jan Jansson 1743- Brita 1745- Ägare 1795-1802
Anders Ersson 1706-   1710- Ägare 1755-1767
Eric Ersson (äg av 1 o 2)       Ägare 1743 enl. Jordeboken
Lars Olsson       Ägare 1666 enl. Jordeboken

Norrby 3:1

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Thomas Holmsten
Karin   Ägare 1980-
Rune Holmsten   Britt   Ägare 1950-1980
Valfrid Holmsten 1892- Agda 1898- 1943 Ägare 1936-1950
Kaptensboställe ägt av Kronan       Indraget 1936

L:a SÖDERBY

Första kända skriftliga källa är från 1535 endast namnet Söderby har förekommit. Uppgift från 1361 lyder 'J Suderby vyder folklandsting' vilket kan tolkas som hundra härad ( Landningssplats-forntid) 1638 finns bara en gård markerad Enl. Seminghundra häradskarta 1638 fanns 1 gård i L Söderby 1 prick på kartan.

L:a Söderby 1.2

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Lars Wallin       1989
Sture Wallin 1927-1989 Gerd   Ägare 1974-1989
David Wallin 1897-1974 Karin Sofia 1904-1952 Ägare 1943-1973
G F Konrad Wallin 1870-1942 Anna   Ägare 1916-1942
G F K Wallin 1834-     Ägare1908-16 (enl AII:1 Ägare till båda gårdarna efter J Ericsson o E Ekström varit på Norrby flytt, till Eka nr 2)
Skräddaren Per W Emerik Ekström 1826-1892     Ägare 1871-1904
Frälse h. kyrkvärd, fjärdingsman Anders Jansson 1796-1872 Brita Stina Matsdotter 1804- Ägare1824-1870 ½ mant frälse skatte
Jan Andersson 1767-1821     Ägare 1803-1807

L:a Söderby 1.17

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Erik Peterson       Ägare 1976
Bröderna Fritjof och Erik Peterson 1909-1976     Ägare 1953-1976
Johan August Carlsson 1872- Ida   Ägare 1917-1953
G F Wallin 1834-     (enl. AII:1 Ägare till båda gårdarna efter J Ericsson o E Ekström)
Johan Ericsson 1829-1887 Anna Christina Jansdotter 1829- Ägare 1856-1904 (fördelskontrakt t. J Ericsson enl. Dombok) änkan var tydligen kvar
Eric Ericsson 1801-     Ägare (1836-1845) (s Johan)
(Db= Dombok 1885-86 Landsarkivet Sthlm)
Eric Ersson 1769 Anna Jans-
dotter
1779- Ägare(1810-1836)
(s Eric f 1801)
Per Matsson       Ägare enligt jordeboken 1743
Mats Matson       Ägare enligt jordeboken 1743

L:a Söderby övrigt

Namn som inte kan härröras till vilken gård

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
 J A Johansson       (1889-1893)
Johan Eriksson 1829-1887     Ägare äv. 1856-
Erik Olsson Berglund 1810-      
Johan Ericsson       Ägare (1836-1845)
Rusthållare Eric Ersson 1769-     Ägare (1824-1845)
(s Eric f 1801)
J A Johansson       (1889-1893) (se lagfartsökande?)
        Ur Domboken AII:3 1889-1890 §64-66 söktes lagfartsbevis från 2 mågar och 1 dotter på 1/8 mantal.
Eric Olofsson 1722-1769     Ägare(1765-1767)
Per Matsson 1751-     Ägare (1765-1767)
Mats Ersson       Ägare enligt jordeboken 1719
Eric Pederson       Ägare enligt jordeboken 1688
Per Matsson       Ägare enligt jordeboken 1666

MÖRBY

Äldsta skriftliga belägg är från 1442. Åren 1600-30 antecknas Mörby som kyrkobönder (Landningsplats-forntiden). I jordeboken 1768 står antecknat 'Vattenkvarn vid Sigridsholm raserad, Mörby kvarn anlagd.'. Det stora boningshuset från omkr.1600-tal

Mörby 5:1

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Ragnar Tingå 1912-1964 Gunvor 1915-2000 Ägare 1951-
J W A Jansson 1876-1951 Olga 1874-1953 Ägare 1915-1951
Johan Jansson 1835-1915 Sofia Magdalena 1843-1906 Ägare 1870-1915
Aug.? Heikenskiöld   Maria Elisabet Ulff 1824- Ägare 1856-1870
kronof. Johan Gustaf Andersson 1802- Anna Charlotta 1785- Ägare 1833-1855?
Anders Nils Kullberg 1801- Fredrika Lovisa 1808- Ägare? 1833-
Carl Johan Cedermark 1804-     Ägare 1828-1831
Johan Gerhard Gillerskatt 1810- E Beata Gyll 1809- Ägare 1824
Beata Lejonhuvud       Ägare 1824-1836
Johan Norling 1786- Gustafva Matilda 1811- Ägare 1824- utflyttad 1828
Majorskan Svanfelt 1786-     Ägare 1810-1817
Nils Bandom 1760- Sofia 1763- Ägare 1803-1809 (son Nils f 1795)
Carl Ersson i Eka   Anna 1718-1881 Ägare? 1755-1767 (till Eka 1723)
Beata Lejonhuvud       Ägare 1685 kan vara samma. Sigridsholm ägde även Mörby en tid
Baron Gustaf Adolf Danckwardt Sigridsholm 1700-1768     Enligt testamente efter Baron Gustaf Adolf Danckwardt Sigridsholm år 1768. Ägde han Mörby 1 och 2 samt Trosta, Ösby 1 och 2 hemmanet Altuna och Norrby, Nr 1 o 2 Jordeboken 1743
Erik Ersson       Nr 1o2 Jordeboken 1743

SIGRIDSHOLM

Säteribildning på 1640-talet. Har tillhört Vasa i Skepptuna. 1765 bodde en Baron G Danckwardt med fru Grevinna här. Sigrid Oxenstierna köpte Ling som det hette 1642 och bytte namn till nuvarande. En senare ägare hette Beata Lejonhuvud 1685. Gustav von Franken 1847,samt mågen G. Heikensköld därefter. Det gamla corps de logiet brann 1913, och en flygel 1920, såg och kvarn fanns på gården. Enligt Jordebok 1768 raserades vattenkvarnen vid Sigridsholm.

Sigfridsholm 1:1 (1:7)

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Ingvar Eriksson 1928-2006 Elvine   Ägare 1950-
Carl O Persson 1891-  Ingrid Ena  1906- Ägare 1945-1950
August V Eriksson 1878- Otilia   Ägare 1937-45
Albert Andersson Sthlm 1904-     Ägare 1923-1932
Per Andersson. Sthlm 1913-     Ägarskifte före 1922
Emil M Fryberg 1847-1902 Carolina Matilda 1850- Ägare -1902 sterbhus
Carl Eberhard Fryberg 1819-1890 Edla Sofia 1817-1891 Ägare 1873-1890
Gustaf O Bredenberg 1838- Amalia Augusta 1842- Ägare 1866-1870
Possionaten Carl Johan Edvard Heijkenskjöld 1818- 1881 Sophie von Franken 1828 -1877 Ägare 1856-1865 ev samtida m von Franken
        Tillhör arvingar vems? 1836-1855
Överste August Fredrik von Franken 1788- 1828 Christina Maria Sofia Lilliehorn nr 1671 1798-1840  
Överste August v Franken 1761- Carolina 1795- 1847 tillhör arvingar i Wasa (1810-17)
Carl Gustaf von Danckwardt 1738-1782 Anna Margareta Wallenstierna 1749-1809  
Gustaf Adolf von Dankwardt 1700-1768 Ebba Gustaviana Falkenberg af Trystorp 1716-1768 Ägare 1755-1767. Ägde även Trosta, Mörby 1o2, Ösby 1o2 samt hemmanet Altuna och Norrby år 1768 i Lunda enl testamente. Samt ett antal i Skepptuna.
Gustaf gifte in sig i Sigridsholm
Friherre Carl Falkenberg af Trystorp 1685-1754 Magdalena Sofia Horn af Rantzien 1689-1729 Ägare 1701-
Fredrik von Preuts 1675  1701 Kristina Ebba Leijonhuvud Gifta 1700 Ägare 1691-1701
Nicklas von Preuts 1639-1696 Catharina Sviring d. 1710 26/9 Vars morbror var Henrik Danckwardt nr 711 d 1710 Ägare 1685-1696
Ture Oxenstierna 1614-1696 1:a 1640 Sigrid Oxenstierna
2:a 1655 Beata Leijonhufvud
1612-1651 1626-1692 Ägare1642 Ägare 1685

ÖSBY

Äldsta skriftliga belägg är från 1383. (Landningsplats-forntiden). Tre gårdar har sedan gammalt funnits vid Ösby. Därifrån har Lejden och Västergården styckats av till egna hemman. Ösby köptes 1642 23/7 av fru Oxenstierna som 1647 avstod från det ena hemmanet vilket anslogs till milisen, båda gårdarna brändes 1670. På 1790-tal såldes gården till Sigridsholm säteri. (Jordeboken 1726) Ägare: Luftfartsverket Lejden Äldsta skriftliga belägg 1653. En del av Ösby 3 flyttades ut till ett f.d. skogvaktareboställe, troligen tidigt 1800-tal. Ägare: Luftfartsverket Västergården Avstyckad från Ösby mitten av 1800-tal. Gula boningshuset troligen från den tiden.

Ösby 1:2, 1:3

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Luftfartsverket       Ägare 1951
Gideon Karlsson 1884- Elna 1889- Ägare 1945 -1951
Karl Johan Karlsson 1867- Anna Margareta   Ägare nr 1 1908-1945
Ägare nr 3 1895-1922
Carl August Jansson 1842-1908 Lovisa 1834-1899 Ägare 1864-1904 inflyttad/ägare 1870 Nr 1
Rusthållare.JO Simlund       Köpeskilling av J A Jansson nov 1872 enl dombok 1861-70
Carl Gustaf Ersson 1841- Johanna Christina 1843- Inflyttad 1870 ägare ½ mantal
Organist Carl Adolf Gester 1828- Johanna 1830- Ägare och brukare ½ mantal 1871-1889
Rusthållare Jan Fr. Carlssons barn Krogsta Vidbo       Ägare 2/7 mantal Nr 1 1846-1860
Rusthållare Jan Petter Li(u)ndqvist 1843- Anna Maja 1815- Ägare 2/3 mantal (av arving) 1824-1845
Rusthållare Lars Persson 1783-1817 Brita 1790- 1810-1817 Kallades tydligen Stället Brodin
Gustaf Adolf von Dankwardt 1700-1768 Ebba Gustaviana Falkenberg af Trystorp 1716-1768 Baron Gustaf Adolf Danckwardt ägare av nr 1o2 enligt testamente 1768 samt hemmanet Altuna, Trosta och Mörby

Ösby 2

Nr 1 och 2 är hopslagna till en gård

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Luftfartsverket       Ägare 1951
Styckjunkare G Westermark -1914     Ägare inflyttad 1911
Västergården Gustav Halin        
Frans Albert Möllerstedt 1878-     Ägare inflyttad 1917-1918
Johan Gunnar Åbom 1892- Brita Matilda Lovisa 1895- Ägare inflyttad 1919
J A Jansson       nov 1872 (har Carl Erson f 1841 ägt ngt här)
        (Ferdinand) Karlssons barn från Krogsta Vidbo (1846-60) enl. gårdskarta från 1885 finns 2 gårdar A o B båda nr 1 och rusthåll i detta fall omyndiga barn, som till qvarboende blivit berättigade och som bekommit följande ägor
A P Andersson       Ägare 1885-1898 nr 2 (i skifteshandlingar under nr 3 även)
Possionaten Carl Johan Edvard Heijkenskjöld 1818- 1881 Sophie von Franken   Ägare nr 2 ½ mantal från 1861-1870
Gustaf Adolf von Dankwardt 1700-1768 Ebba Gustaviana Falkenberg af Trystorp 1716-1768

Ägare -1768
Eric Ersson       Ägare enligt Jordeboken 1743
Jan Jansson       Ägare enligt Jordeboken 1743

Ösby övrigt

Namn som inte kan härröras till vilken gård

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Ander Lännström       ½ mantal ägare 1884 nr 2 Fördelskontrakt för Gester, privat Å Walter
Wilhelm Gester   Wilhelmina   Ägare säljer den 14 okt 1884 ½ mantal till Anders Lennström Trosta /domsagan pg..20, 22 1855-56 /
        Enl. testamente 1885 efter C A Gester (organist)
Carl Johan W       ¼ mantal Selma Adolfina ¼ mantal i 2an, kart 2 D (Lejden enl. karta 1854-1856 )
Emma Erika       ¼ mantal Adolf W ¼ mantal i 3an kart 2 C (kan vara Västergården)
C G Ericsson       Ägare -1885
Kapten von Franken       Ägare ½ mantal (1846-1855) ( + 2st ½ mantal samma tid /ibin (1846-1855)
Mats Matsson 1801- Maria Helena 1798- Ägare ½ mantal (1836-1855)
Brodins arvingar       Ägare 1/3 mantal (1836-1860) Ägare2 1/4 mantal (½ mantal i B enl. gårdskarta 1856)
Hör till arvingar Wasa       Ägare 2 mantal (1836-55/60) 2/3 mantal (1856-1860)
Nämdeman Jan Larsson 1804- Anna Lovisa 1800- Ägare 1/3 mantal (1836-45)
Ägare av arvingar vid?       Ägare ½ mantal (1836-45) (brukare Jan Dubois f 1788)
Per Olofsson Lindberg 1791- Anna Greta 1802- Ägare ½ mantal utflyttad 1897
G von Franken       A1:5 Ägare ½ mantal + ½ mantal (1824-1836)
Frälsebonde Olof Olsson 1766- Anna 1769-1811 (1810-1817)
Jan Ersson 1749-1814 Maja 1744- (1810-1817)
Frälsebonde Jan Jansson 1775- Brita   (1810-1817)
Jan Persson 1774-1816 Cajsa   (1810-1817)
Jan Andersson 1770- Maja 1770- (1803-1809)
Per Andersson 1763- Greta 1760- (1803-1809)
Eric Andersson 1748- Stina 1761- (1795-1802)
Erik Jansson 1731- Lisa 174?-1795 (1795-1802)
Rusthållare Jan Andersson       Nr 1(1755-1767)
Jan Jansson 1763-     (1755-1802)
Lars Jansson 1733-     (1755-1764)
Per Jansson       Ägare enligt jordeboken 1743
Unge Anders Andersson       Ägare enligt jordeboken 1743

Lejden 2:3

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Luftfartsverket       Ägare 1952-
Carl Walter 1889-1959 Maria 1891-1971 Ägare 1930-1952
Lars Walter 1859-1930 Lovisa 1858-1920 Ägare 1914-1930
Johan V Gester 1857-     Ägare -1914
Carl Adolf Gester 1828-     Ägare
Possionaten Carl Johan Edvard Heijkenskjöld 1818- 1881 Sophie von Franken, dotter till August von Franken   Ägare 1870- nr 2 o 3

Västergården 3:2

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Luftfartsverket       Ägare 1952-
Gunnar Åbom 1892-     Ägare 1919
Gustaf Halin       Ägare 1918
Frans Alb.Möllerstedt       Ägare 1917-1818
Gustaf Westmark       Ägare
A P Anderssons änka        
A P Andersson       Ägare 1818
C G Ericsson       Ägare-1885 säljer till
A P Andersson nr 2 även
nr 3 Västergården köpeskskilling 4.000 kr
Possionaten Carl Johan Edvard Heijkenskjöld 1818- 1881 Sophie von Franken   Ägare nr 3 ½ mantal från (1861-70)

ALTUNA

Omnämns 1768 står som expansiv frälsegård. Även som oskattat torp i Upplands handlingar nr 1541:7. I jordeboken ett örtugland 'J aaltuna torp', har också kallats Ösby utjord. Huvudbyggnaden uppfördes troligen sent 1700-tal, ägdes av Danqvard till Selinge han ägde även Sigridsholm. Altuna kom till släkten Wallenstierna genom giftermål 1770 mellan Carl Gustaf Dankvardt f 1738-82 och Anna Margareta Wallenstierna f 1749-1809, paret förblev barnlösa. Altuna ärvdes av Margaretas kusinson Elis Wallenstierna f 1790.1850.

Altuna 2:1

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Luftfartsverket       Ägare 1952-
Hjalmar Åhström 1887- Lisa   Ägare 1933
Carl Georg Wallenstierna ätten utgick på svärdsidan 1854-1928 Hildeborg Jutta Agnes Reventlow 1864-1918 Ägare 1895 / en syster Louice Raab ägde också del i Altuna under en tid säljer till brodern
Carl Axel Wallenstierna 1818-1895 Amalia Georgina 1823-1895 Ägare 1850-95
Elis Axel Wallenstierna 1790-1850 Sofia Albertina (kusin på fäderne och möderne) 1794-1867 Ägare 1809-1850
Margareta Wallenstierna 1749-1809 von Carl G Dankwardt 1738-.1782 Ägare tom.1809
Gustaf Adolf von Dankwardt 1700-1768 Ebba Gustaviana Falkenberg af Trystorp 1716-1768

Ägare -1768 Troligt att han byggde Altuna till sin son Carl då Altuna. kallades hemmanet tidigare.

TROSTA

Äldsta skriftliga belägg från 1383.(Landningsplats-forntiden) Huvudbyggnaden från 1600-tal, revs under krigsåren 1940 och såldes till ved. den hade stått obebodd en tid, en flygel från 1877 användes. En eldsvåda utbröt en natt 1973, mangårdsbyggnaden brann ned till grunden, en ny uppfördes efter samma ritning.

Trosta 1:20

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Erik Westholm       Ägare 1973-
Bo Westholm 1929-1973 Gullan 1934-1973 Ägare 1959-1973
Johan Albert Englund 1898- Greta Emilia   Ägare 1950-1959
Sven Willgren 1912-  Dagny  1914- Ägare 1945-1950
Folke Heckscher 1897- Charlotta  1903- Ägare 1938-1945
Henning Nilsson Terje 1897- Rut Elsa  1900- Ägare1937-1938
Gideon Håkansson 1901- Iris Ingeborg 1902- Ägare 1932-1937
Karl Kvarnström 1904-     Ägare1927-1928
A G Lundström i St Söderby. 1839-1912     ägarförhållande år ovisst Arrendator Valfrid Skatt t o m 1927
Anders Lundqvist 1827- Carolina 1834 inflytad 1877 Ägare1885-1913 köpe sk.10,000 6% ränta. Enl. Dom- bok
Erik Lind 1823- Eva Adolfina Berg
2:a h Anna Amalia
1827-

1847-
Ägare1853-1885
Rusthållare Nils Olsson i Braheberg ägare       Ägare brukades av Erik Lind
von Franken       2 mantal 81 öresland Ägare1826-1852
Arvingar vid Wasa       2 mantal frälse 21 öresland (1846-1855)
Hoffman       2 mantal Ägare1824-1845
Fr b Jan Jansson 1765-1810 Cajsa Olsdotter 1764- Ägare (1824-1836)
F d Erik Hansson 1768-     oläsligt Ägare (1824-1836)
Jan Andersson 1752 1812 Magda Persd    (1810-1817) brukare eller ägare ?
Frälseb. Jansson 1781-     Ägare (1810-1817)
Jan Ersson 1744- Brita 1776- Ägare (1795-1809)
Anders Andersson 1755- Cajsa Olsdotter 1764- (1795-1802)
Gustaf Adolf von Dankwardt 1700-1768 Ebba Gustaviana Falkenberg af Trystorp 1716-1768 Sigridsholm Ägare enl testamente 1768 samt till Mörby 1o2, Ösby 1o2 och hemmanet Altuna
Gustaf Ersson, s Carl Gustafsson 1721-     Ägare (1765-1767)
Eric Gustafsson       Ägare enligt jordeboken 1743
Eric Andersson       Ägare enligt jordeboken 1743
Nils Svensson       Ägare enligt jordeboken 1743
Carl Gustafsson       Ägare enligt jordeboken 1743
Mats       Ägare enligt jordeboken 1719
Per Ersson       Ägare enligt jordeboken 1719
Eric Matsson       Ägare enligt jordeboken 1719
Mats Larsson       Ägare enligt jordeboken 1688
Pållack       Ägare enligt jordeboken 1688
Nilsson       Ägare enligt jordeboken 1666

ENGEBY

Omnämndes skriftligt 1383 stavades då med Ä. Namnet Engeby-Lund förekom en gång. Men andra belägg visar på tidigare bosättning i området (Landningsplats-forntiden) Bostadshuset är från senare hälften av 1700-tal.

Engeby 1:1

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Kerstin Brötje        
Arild Brötje 1915- Kerstin    
Ernst Andersson (Brötje) 1882- Emmy Matilda 1891- Ägare 1945
August Larsson 1860- Matilda 1865- Ägare 1928-1945
Johan Edvard Wass 1874- Edvina Charlotta Marcelina 1869-1915 Ägare 1915-1928
Anders Gustaf Lundström i St Söderby 1839-1912 Edla Charlotta 1844- Ägare 1890-1912 stärbhus
Claes Abraham Eriksson 1846-     Ägare 1½ mantal 1890-1893
Anders Eriksson 1815-     Ägare 1838-1875
Renhold Fredlund       Ägare 1836-18381/8 mantal säteri berustat ägdes av R Fredlund Brukas av Bertram
Rusthållare Johan Bertram 1804- Brita Lovisa 1815- Ägare 1836-1845
Änkefru Maria Bertram 1778-     Äger 1/3 mantal 1824-1836
Rusthållare John Lundström 1749-1814 Charlotta Greta 1752- 1814 1753 Äger 1 mantal 1803-1836
Jan Lundström s Gustav Bokman 1749-     Ägare Är Jan och John samma ?
Lars Norberg       Ägare 1688 enl. Jordeboken
Johan Andersson       Ägare 1688 enl. Jordeboken
And…       Ägare 1666 enl. Jordeboken
Eric Lund       Ägare 1666 enl. Jordeboken
Lars       Ägare 1666 enl. Jordeboken

Odenslund 2:3

Styckades från Engeby omkr 1850

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Jan Frisk       Ägare 2000-
Assar Alex 1924-2006 Marianne Lollo 1930-1981
 1939-
Ägare 1960-2000
Ture Öst 1900-1960 Gerda 1904-1974 Ägare 1943-1960
Karl Jonas Bergström 1868- 1952 Anna Maria 1872-1938 Ägare 1915-1943
Carl Edvard Fredlund 1863-1912     Bodde vid Odenslund
Titel studerande
Charlotta Fredlund 1827-     Ägare 1885-1915 bodde vid Albano senare
Carl Gustaf Alexius Fredlund 1853-     Ägare 1865-1885 säljer till sin mor 10.000 kr Handlare vid Albano (enl. Dombok 1885-1886 Stadsarkivet)
Carl Erik Fredlund 1828-1865 Charlotta 1827- Ägare 1850-65

Vet ej om dessa har haft något med Odenslund att göra?
Sven Ringström Uppsala Ägare?,
C W Eriksson äg,
1890-91 F Adolfsson äg,
1892-93 Bertram Johan Gustav Lindberg

St SÖDERBY

Äldsta skriftliga belägg från 1361 då anges bara Söderby. Enligt jordeboken 1688 frälsehemman 1 mantal under Lindholmen, ägare greve Nils Brahe. Mellangården var Kronohemman friköptes 1949. Tidigare var det tre gårdar, troligen är det 1:3 som har avstyckats från nr 1 under 1800-talet, numera är bostad o uthus avstyckad. Jordbruksmarken återgått till nr 1 och 2. From. ca 1800 har en gård tillkommit troligen 1:3.

St Söderby 1:17

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Hans Appelberg   Svea   Ägare 1966
August Oskar Fridolf Lindholm 1894-1966 Agnes 1894-1982 Ägare 1925- 1966
August Oskar Lindholm 1857-1924 Emma Lindström 1894-1939 Ägare 1903-1925
Abraham Leopold Lindström 1821- Carolina 1823- Ägare och brukare
Inflyttad 1843
Abraham Lindström 1794- Beata Margareta 1798- Ägare 1824 -1860
        Utdrag ur jordeboken 1825 års special, Cavalleri Rusthållgrad nr 54 under Livkompaniet
Jan Larsson       Ägare enligt jordeboken 1743
Jan Olsson       Ägare enligt jordeboken 1719
Olof Månsson   Kristin   Ägare enligt jordeboken 1666-88

St Söderby 1:3

Enl karta fr. Seminghundra härad 1638 fanns 3 gårdar i 1765 års kyrkbok finns 4 st. (därimellan kanske denna gård avstyckades från nr 1.)

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Sven Karlsson 1906- 1983 Ingrid 1913-1987 Ägare1924-66
Rusthållare Karl Ryden 1833-1924 Matilda 1834- Ägare1861–1924
        Skuldebrev till A Fröberg på 1.650 rd silverm.
Anders Forsberg i Orkesta       Ägare  1847-1861
Gustaf Lundmark 1811- Dorotea Wilhelmina 1817- Ägare och brukare 1841-1847

St Söderby 2:5

St Söderby 2:2,2:3,2:4 ombildas 1924 till 2:5 - 2:11 ombildas 1971 till 2:24 och slås då samman med del av 1:3

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Per-Olov Larsson       Ägare1966-
Ragnar Eklund 1908- Naemi 1912- Ägare 1948-1966
John Sundelin   Ingrid   Ägare 1945-1948
Gottfrid Andersson 1879- Johanna Maria 1873- Ägare 1924-1945
Ernst. Folke -1923     Ägare 1918-1924
Carl Johan Ekström


Ägare 1916-1918
Algot W Mattsson   Ester Lundström   Ägare 1913-1916.
Algot Mattsson köper resp fastighetsdel av sex arvingar, totalt 6/7 av Stora Söderby. Hustrun Esther har kvar resterande, ärvda 1/7 av gården. Algot och Esther äger nu tillsammans hela Stora Söderby bestående av fastigheterna Söderby Stora 2:2, 2:3 och 2:4. - Lagfart 29 september 1913
Anders Gustaf Lundström 1839-1912 Edla Charlotta 1844-1903 Ägare genom arv 1875-1912 kronoskatte
Rusthållare Anders Persson 1789- Maja Stina 1798 Ägare (1824-65)
Jonas Öberg 1786 Margareta Christina (1824-36)  
Rusthållare Post tjm Öberg 1807- 2:a.h. änkan Catarina Abrahamsdotter   Utflyttad 1844
Eric Ersson       Ägare enligt jordeboken 1743
Per Persson       Ägare enligt jordeboken 1743
Jonas Larson       Ägare enligt jordeboken 1719
Mårten Nilsson       Ägare enligt jordeboken 1688

St Söderby 3:1

Kronoställe med arrendator till och med 1939 Omnämns tidigare som förra skogvaktarboställe eller Lantjägarboställe

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Pierre Wahlberg   Gunvor   Ägare 1949-
Birger Jansson 1895- Margareta 1898- Ägare 1939-1949

St Söderby övrigt

Namn som inte kan härröras till vilken gård

Ägare Född Maka/Make Född Noteringar
Rusthållare Jan Jansson 1775-1820     (1824-36) ½ mantal nr1
Rusthållare Anders Andersson i Kättstabyn       Ägare (1824-36 (troligen ä 1820) (nr 1)
G Johan Hammarsson 1765-     (1803-1809) Lantjägare
Nämndeman Johan Ersson 1801- Anna 1798- Ägare 1 mantal förmedlat till 1½ br. Av arving.
Johan Bokman 1767-     ( Finns anknytning till Engeby?)
Johan från Frösunda 1765-      
Gustaf Persson 1771-     (1803-1809)
Eric Ersson 1763- Magda 1761- (1795-1809)
Olof Olsson 1749- Lovisa 1762- Utflyttad1805 (1803-1809)
Rusthållare Jan Jansson 1753-1817 Maja 1759- (1795-1817)
Olof Jansson 1725-     (1755-67)
Eric Ersson 1763- änkan 2:a h Margareta   (1755-1817)
Eric Persson       Ägare (Nr3)? (1765-67 kan vara nr 2)
Jan Jansson 1716-1781     (1765-67)

Bouppteckningar, kan vara intressanta.

1781-2 1:229 Eka, 1:36 Mörby, 1:162 St Söderby
1795-9 3:184 St Söderby, 3:49 Eka, 3:268 Trosta
1802-3 4:96 Ösby, 4:80 Ösby
1809 6:227 Eka, 6:300 Eka
1812 7:825 Trosta 1814:17, 8:143 Eka, 8:359 St Söderby
1819-21 9:42 La Söderby, 9:124 Norrby
1820-7 522:32 St Söderby, 22:533 Sigridsholm 1822-6 10:41 Ösby, 10:61 Ösby
1829 11:429 Eka 1832 12:422 St Söderby
1833 13:67 Ösby
1836 14:128 Ösby
1865 20:241 Engeby
1872-4 21:281 La Söderby, 21:626 Eka
1872-4 2:191 Trosta, 2.121 Engeby, 2:270 Trosta, 2:29 Trosta