Torp i Ösby

Torpkarta


 

Första
torpare

Siste torpare Karta Kommentar
Annelund 1874 1924   Sommarstuga.
Bresjödal 1864 1928   .
Britaberg 1824 1932   Sedan arbetarbostard, sommarstuga fram till ca 2000. Bränd, bara grunden kvar.
Catrinelund 1850 1922    
Dragontorpet 1 Dragontorpet 2 1824 1939   Flyttades tidigt, huset revs till ved under kriget. Båda grunderna kvar.
Eklund 1795 1802   Okändt läge
Eriksberg soldat torp   1903   Sommarstuga
Erikslund 1824 1865   Fanns med på gårdskarta Ösby 1852
Fredriksdal 1824 1870   Grund kvar
Fridhem 1865 1949   Permanentbostad

Gileardsberg

1824 1840   En nybyggare bodde här, försvunnet sedan, läge okänt.
Granhult 1861 1949    
Jeriko 1866 1902   Efter 1902 tvättstuga till Lejden, revs under kriget till ved.
Kristinelund 1824 1932   Till 1949 användes som arbetarbostad, sedan sommarstuga till ca 2000. Bränd bara grunden kvar.
Lejden 1824 1880   Skogvaktarbostad och torp tills en gård från Ösby flyttades dit vid skifte.
Lejondal 1824 1850    
Marielund 1824 1838    
Rosenberg 1837 1944   Huset revs till ved under kriget. Grunden kvar.
Stenborg 1810 1813   Läge okänt

Sättradal

1871 1940    

Täppan

1824 1860   Läge okänt
Ösby backstuga 1803 1808   Läge okänt
Ösby gamla soldat torp        
Ösby te 1851 1860   Läge okänt
Okänd grund