Torp i St. Söderby

 


 

Första
torpare

Siste torpare Karta Torpinv. Kommentar
Björkdal 1870 1905 J   Grund ?
Björksätra 1824 1950 J    
Dragontorpet / Nyborg 1803 1912 J    
Gardsboda 1795 1865     Okänt
Grindstugan / Frustugan 1836 1923 J    
Hagalund 1824 1910 J   Grund ?
Hörnet 1795 1950 J J Sommarstuga
Katrinelund 1854 1939      
Lugnet 1803 1870 J   Grund
Långrådet 1765 1948 J J Sommarstuga
Nybygget 1824 1939 J J Endast grund återstår
L. Nydal 1795 1949   J  
St. Nydal 1824 1919 J    
Nyhagen 1868 1950 J    
Rödstugan 1795 1950 J J Sommarstuga
Sandvreten 1765 1895 J   Okänd
Sjöberg 1888 1934 J   ?
Soldattorpet / Solbacken 1803 - J J Kallades Karlslund 1933-49, Sommarstuga
Sköndal 1879 1950 J    
L. Sättralund 1815 1959   J Huset revs under kriget, till ved
St. Sättralund 1795 1941 J J Sommarstuga
Söderby Backstuga   1810     Okänd
Tallbacken 1846 1945 J   Sommarstuga
Örsvreten 1795 1824     Okänd