Torp i Trosta

 


 

Första
torpare

Siste torpare Karta Kommentar
Britalund        
L Brådskan       .
St Brådskan        
Lättjan / Sjöhagen        
Mosstorp        
Stenhagen        
Svältan       Enl jordebok 1742 finns Svältan 1 och 2.
Trostaborg        
Trosta krog        
Trosta soldattorp      

 

Tullen / Aftonro