Adel i Lunda

Ättetavlor över adliga personer som haft anknytning till Lunda då i främsta hand Sigridsholm och Wasa i Skepptuna. Gårdarna har ärvts inom famljerna under flera generationer.

Niklas Preutz 1639-1696
Catharina Sviring d.1710
(Vars morbror var Henrik Danckwardt)
Sigridsholm
Carl Falkenberg af Trystorp 1685-1754 Magdalena Sofia Horn af Rantzien 1689-1729 Sigridsholm
V
Gustav Adolf Danckwardt 1700-1768 Ebba Gustaviana Falkenberg af Trystorp 1716-1787 Sigridsholm
I
    -----------------------------------------------------    
V
V
Per Lilliehorn 1729-1798 Margareta Danckwardt 1736-1814 Wasa Carl Gustaf Danckwardt 1738-1782 Anna Margareta Wallenstierna 1749-1809
Altuna
Sigridsholm
V
Gustav Adolf Lilliehorn 1764-1822 Hedvig Sofia Lagne 1770-1840 Wasa
V
August Fredrik von Franken 1788-1828 Christina Lilliehorn 1798-1840 Wasa, Sigridsholm
V
Carl Johan Edvard Heijkensköld 1818-1881 Sofia von Franken 1828-1877 Sigridsholm