Information på nätet om Lunda

SPRÅK- OCH FOLKMINNESINSTITUTET

Ortnamnsregistret utgör en digitaliserad version av det Topografiska registret i Institutet för språk och folkminnens samlingar. Det består av ca 3,7 miljoner inskannade och registrerade arkivkort ordnade geografiskt efter län, härad och socken. Registret innehåller uppgifter om ortnamnens äldsta belägg och deras uttal. Det ger också hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller behandlas. En kort vägledning till registret finns här

Lunda i SOFI   

 

LANTMÄTERIVERKET

Lantmäteriverket har ett historiskt arkiv med gamla kartor och skifteshandlingar. Se länken Historiska kartor på startsidan. Välj den avancerade sökningen då man kan söka på församling och gårdar.

OBS!! För att titta på dessa dokument behöver man dock ett program DjVu-plugin som man kan ladda ner här, sidan är på engelska.

Lantmäterimyndighetens arkiv, Stockholms län, Socken/Arkivserie Seminghundra härad: Seminghundra Härad karta 1773 01-SEM-14

Lantmäteristyrelsens arkiv, Stockholms län, Lunda Soken: Lunda sn ekonomisk karta 1842


Rikets allmänna kartverk, Generalstabskartan, Stockholms län: Uppsala J-243-81-1 1867

Rikets allmänna kartverk, Häradsekonomiska kartan, Stockholms län:
Vasa J112-84-19 (Lunda norr) 1859-63    Markim J112-84-24 (Lunda söder) 1901-1906

Rikets allmänna kartverk, Ekonomiska kartan, Stockholms län:
11 i Uppsala 4 e Vidbo 1952   11 i Uppsala 4 i Skepptuna 1952
11 i Uppsala 3 e Altuna 1952  11 i Uppsala 3 i Lunda 1952
11 i Uppsala 2 e Kimsta 1952 11 i Uppsala 2 i Markim 1952


Gårdskartor i Lunda 1637-1921

Handlingar från Lunda i Lantmäteriarkivet 1697-1927

Handlingar från Seminghundra Härad i Lantmäteriarkivet

HISTORISKA MUSEET

Förteckning över de föremål som finns på Historiska museet från Lunda.
I huvudsak sett ett vikingasvärd som finns med i Vikingautställningen, en resterna av en båt. Utöver det ca 4,5 kilo ben från utgrävningar vid Piparberg/tredje landningsbanan och vid gravfälten vid St Söderby.

Lunda på Historiska Museet

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Förteckning av alla fornlämningar i Lunda.

Fornlämningar i Lunda

Kulturmiljöbildarkivets bilder från Lunda

Stockholms Läns Museum

Bilder från Lunda.

Bilder från Lunda

Nationella ArkivDatabasen

Information om hur geografiska och administrativa indelningen för Lunda har ändrats genom tiderna.

Information om Lunda.