Lundatolft.se » Bilder » Hantverkare o övriga yrken   Bild: lhbfA0149 nr 6 av 6
Förra sidan lhbfA0149 Nästa sida
 
Personal och konvalicenter på Lövenströmska
Georg Ericsson, Herresta Skepptuna skadades i en motorcykelolycka vid Albano och hamnade på sjukhuset. Georg lite skymd längst till höger.
År: 1940
Plats: Löwenströmska sjukhuset, Upplandsväsby församling
Kortet (lhbfA0149) tillhör: Lunda Hembygdsförening
 
Bild: lhbfA0149 | jAlbum 11