Källor

Herresäten och Gårdar Uppsala och Stockholms län, förlaget Svensk Hembygd, 1937.

Den Introducerade Svenska Adelns Ättartavlor, Gustaf Elenstierna, 1926.