Torp i Lunda

På slutet av 1970 talet gjorde Hembygdsföreningen en Torpinventering.

Resultatet blev en pärm med information om alla torp. Denna pärm håller jag på att konvertera till PDF dokument så de blir tillgängliga och kopierade. Det fanns bara ett exemplar!