Utdrag ur Den Introducerade Svenska Adelns Ättartavlor

Adliga ätten

VON PREUTZ,

nr 935, d

Adlad 1678 28/8, introd. 1680; utdöd 1701 9/2.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Ehrenpreus.

Tab 1.

Lars Preuss.

Son:

Hans Larsson Preuss; amiralitetssekreterare 1627; inspektor över myntet i Nyköping 1632; justitieborgmästare i nämnda stad 1638 1/5, samt tullförvaltare över stora sjötullen därst.; d. 1644 27/8 och begr. i Nyköpings östra kyrka. - G. 1:o m. Brita Nilsdotter i hennes 2:a gifte (g. 1:o m. räntmästaren i Södermanland Nils Larsson i hans 2:a gifte, d. omkr. 1618; stamfader för adl. ätten Tungel, nr 182), d. 1624 4/1, dotter av hertig Carls kamrerare Nils Nilson och Sigrid Larsdotter; 2:o 1628 22/9 m. Margareta Bröms i hennes 1:a gifte (g. 2:0 1649 2/9 m. tullförvaltaren i Nyköping Lars Danielsson Mollsdorff, f. 1622 10/8, d. 1655 9/11), f. 1610 13/7 i Norrköping, d. 168410/8 i Nyköping, dotter av borgmästaren i Norrköping Måns Svensson och Kerstin Henriksdotter (Stockenström).

Söner:

2. Hans Preuss, adlad Ehrenpreus, f. 1636, d. 1711. Se adl. ätten Ehrenpreus, Tab. 1.

2. Niklas Preuss, adlad von Preutz, f. 1639, d. 1696, Se Tab. 2.

Tab 2.

Niklas Preuss, adlad von Preutz (son av Hans Larsson Preuss; Tab. 1), till Artsjö i Finland och Malstanäs i Forsla sn (Söd.) samt Werpel och Waist båda i Hanels sn i Estland; f. 1639 18/9 i Stockholm; erhöll burskap som handlande i Göteborg 1665 30/10; källarmästare på stadskällaren i rådet därst. 1671; kommissarie vid flottan därst. 1676 19/1 och tillika assessor vid amiralitetet därst. s. å. 19/5; adlad 1678 28/8 (introd. 1680 under nr. 935); avsked från sistn. befattningar 1680 18/3; ledamot i kommersekommissionen 1686 6/11; avsked med kommerseråds karaktär 1690 4/11; d. 1696 20/3 i Stockholm och begr. s. å. 3/5, i Maria kyrka, men i Nyköpings östra kyrka uppsattes hans vapen på pelaren närmast nedanför predikstolen. - G. på 1670-talet m. Catharina Sviring, d. 1710 26/9 på Sonstorp i Hällestads sn (Ög.) och begr. s. å. 5/10, dotter av råd- och handelsmannen i Nyköping Henrik Sviring och Brita Danckwardt, som var helsyster till vice presidenten Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt, nr 711.

Barn:

Hans, d. barn.

Brita Margareta, till Adlerskog i V. Eneby sn och Sonstorp i Hällestads sn (båda i Ög.); f. 1674 18/6, d. 1750 17/12 på Sonstorp efter 18 års sängliggande. Hon förärade 1746 till Hällestads kyrka predikstolen, på vars himmel hennes mans vapen ses. G. 1694 m. lagmannen Magnus Magnusson Schiller, adlad Palmstierna, nr 1246, f. 1666, d. 1716.

Fredrik, till Säby; f. 1675 3/9; student i Åbo 1685 och i Uppsalas 1688 18/11; efter hemkomsten från utrikes resa ryttare vid livreg:t till häst 1694; korpral därst. 1695 10/4; kornett 1697 5/4; löjtnant 1700 23/3; d. barnlös 1701 9/2 av sina i slaget vid Narva undfångna blessyrer och slöt ätten på svärdssidan. Hans vapen uppsattes i Forsla kyrka (Söd.). Under sin studietid i Åbo utgav han 1688 under Daniel Achrelii presidium en latinsk disputation "de societate paterna" samt var i övrigt en lärd man. - G. 1700 8/7 på Ådö i Lossa sn (Upps.) m. friherrinnan Christina Ebba Leijonhufvud i hennes 1:a gifte (g. 2:o 1704 m. hovrättsrådet, friherre Hans Georg Strömfelt, nr 105, f. 1676, d. 1733), f. 1675 i dec. i Stockholm, d. 1727 17/8 på Traneberg i Otterstads sn (Skarab.), dotter av landshövdingen, friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, nr 26, och hans 1:a fru, friherrinnan Elsa Ebba Bielkenstierna, nr 28.