Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

Berga. Lunda s:n.
Hemmansägare J. F. Andersson.
Postadr.: Tingslunda.
Tel. Lunda 18.

Areal : 115 har, därav c:a 50 har delvis rördikad åker samt 65 har skog och hagmark. Taxeringsvärde: 36,200:-. Jordart: Lera. Skogsbestånd: Barrskog.

Manbyggnaden är uppförd omkring 1850, stall och ladugård samma tid, loge 1908, magasin 1898.

Husdjur: 6 hästar, 24 nötkreatur, svin till husbehov. (Traktor).

Nuvarande ägaren har brukat gården sedan 1904. Han köpte den 1911. Nordost om gården finnas ett flertal gravhögar samt stensättningar.

Joh. Fredrik Andersson är född 1872, son till Vilh. Andersson o. h. h. Emma, gift sedan år 1895 med Ingeborg f. Bengtsson. Barn: Gertrud, Elof, Stig, Ingrid, Eskil, Gösta, Sven, Gunnar.