Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

Söderby 1 och 2. Lunda s:n.
Hemmansägare G. K. Wallin.
Arrendator David Wallin.
Postadr.: Tingslunda.
Tel. Lunda 6.

Areal : 75 har, därav 30 har åker samt 45 hat skog. Taxeringsvärde: 29,900:-. jordart: Lera. Skogsbestånd: Barrskog med lövinslag.

Manbyggnaden är uppförd 1871, stall och ladugård 1872, loge 1919, magasin omkr. 1850.

Husdjur: 4 hästar, 20 nötkreatur, svin till husbehov.

Gården har gått i släkten sedan början av. 1800-talet. Kyrkvärden Per Wilh. Ekström sålde år 1900 egendomen till svärsonen, nuv. ägaren. På ägorna finnes en han¬delslägenhet, som är uthyrd.

Gustav Konrad Wallin är född 1870, son till A. F. Wallin o. h. h. Johanna Mathilda f. Eriksson, samt gift sedan 1894 med Anna Maria f. Lilja. Barn: Harald, David, Julius, Tage, Hardy.

Ägaren är ledamot i skol- och kyrkoråd, ordf. i brandstodskomm., ordf. i Lunda s:n sparbank m. m.

Sonen Gustaf David Wallin, som arrenderar gården sedan 1935, är född 1897 samt gift med Karin f. -Kallin. Barn : Sture, Solbritt och Börje.