Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

Stora Söderby 2. Lunda s:n.
Nämndeman J. A. G. Andersson.
Postadr.: Tingslunda.
Tel. Lunda 27.

Areal: 208 har, därav 88 har åker, 120 har skog och hagmark. Taxeringsvärde: 78,900:-. Jordart: Ler- och dyjord, sandblandad mylla. Skogsbestånd: Barrskog med lövinslag.

Manbyggnaden är uppförd år 1880, stallet och logen 1912, ladugården 1877, magasinet på 1850-talet.

Husdjur: 8 hästar, 42 nötkreatur, svin till husbehov.

Egendomen är traktordriven.

På ägorna finnas ett flertal forngravar samt en bautasten.

J. A. Gottfrid Andersson är född 1879, son till Johan Andersson o. h. h. Selma f.
Olsson, gift sedan 1907 med Anna f. Lagerqvist. Barn: Elsa, Nils och Inga.
Ägaren är nämndeman samt led. i kyrko- och skolråd m. m.