Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

Trosta. Lunda s:n.
Godsägare Henning Terje.
Postadr.: Tingslunda.

Areal: 190 har, därav 90 har till större delen rördikad åker, resten skog och hagmark. Taxeringsvärde: 75,900: -. Jordart : Svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Barrskog.

Huvudbyggnaden, ombyggd i senare tid, är troligen uppförd på 1600-talet, stall och ladugård i början av 1800-talet, logen omkr. 1920 och magasinet i början av 1900-talet. Flygeln är byggd 1877 och arbetarebostad omkr. 1910.

Husdjur: 9 hästar, 1 åsna, c:a 40 nötkreatur och 10 svin. (Traktor).

Egendomen köptes av nuv. ägaren 1937. Denne har förut brukat Elfvik, Lidingö. H. Terje är född 1897 och gift med Rut f. Billström. Barn: Barbro, Gudrun, Inger och Nils.