Gårdar i Lunda

Beskrivningarna är hämtade ur boken Herresäten och Gårdar i Uppsala och Stockholms län.
Utgiven av Svensk Hembygd 1937.

De som "övertalades" att köpa boken fick själva skriva sin egen gårds beskrivning så därför är alla gårdar ej beskrivna.