Utdrag ur Den Introducerade Svenska Adelns Ättartavlor

Friherrinna ätten
VON DANCKWARDT,
nr 191, -d.
Friherrlig 1726 7/9 introd. s. å.; utdöd 1822 24/4.

TAB. 1.

Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt (son av Peter Danckwardt, se adl. ätten Danckwardt, nr 711, Tab. 4), till Brunnsholm i Näs sn (Upps.) samt Normestorp i Slaka sn och Ulljeberg i Viby sn (båda i Ög.); f. tvilling 1602 4/6 i Norrköping; kammarskrivare i kammarkollegium 1685; landskamrerare i Östergötland 1689 1/8, adlad 1692 23/1 (ej introd.); kamrerare vid generalavräkningskontoret 1704; krigskommissarie 1708; krigsråd vid armen i Skåne 1710; statskommissarie s. å. 30/8; kammarråd 1712 30/9; landshövdings titel 1720 23/3; landshövding i Stora Kopparbergs län 1723 16/9; friherre 1726 7/9 (introd. s. å. under nr 191); t 1732 20/4; - G. 1:o 1693 m. Anna Catharina Gyllenadler, f. 1659, d. 1710 och begr. s. å. 24/2, dotter av biskopen i Linköping mag. Samuel Enander, adlad Gyllenadler, nr 655, och hans 2:a fru Brita Nilsdotter; 2:o 1711 m. Christina Maria Gyllenanckar, f. 1683 28/5 Stockholm, d. 1741 28/4 på Brunnsholm, dotter av vice presidenten Bengt Gyllenanckar, nr 47, och Christina Magdalena Stick, nr 63.

Barn:

1. Catharina Maria, f. 1694 16/4, d. 1712 28/4 på Ulljeberg och begr. s. å. 4/6 i Linköping. G. 1718 24/1, m. kommendören Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm, nr 1539, i hans 1:a gifte, f. 1688, d. 1764.

1. Peter Henrik, till Kappersta och Krångsta i Gammalkils sn (Ög.); f. 1695 4/10 i Linköping; fältsekreterare vid värmländska armen; bevistade norska fälttåget; överauditör 1719 9/11; förrättade sedan häradshövdingetjänst i Södermanland och erhöll 1721 19/5 k. brev att bliva uppförd på förslag till ordinarie häradshövding; d. ogift 1777 17/4, i Stockholm och begr. i Gammalkils kyrka.

1. Samuel Magnus, f. 1697 26/7 och d. 1701 7/1 i Linköping.

1. Carl Gustaf, f. 1699 3/3 och d. 1700 20/3 i Linköping.

1. Gustaf Adolf, f. 1700; hovjägmästare; d. 1768. Se Tab. 2.

1. Christina Margareta, f. 1703 8/10 i Linköping, d. 1737 2/10 på Normestorp. G. 1721 13/6 i Stockholm m. hovintendenten Anders Flygare, adlad von Flygarell, nr 1554, f. 1668, d. 1734.

2. Carl Magnus, f. 1712; rytmästare; d. 1763. Se Tab. 3.

2. Bengt Gabriel, dp. 1713 5/3 i Stockholm (Jak.), d barn.

2. Christina Sabina, f. 1715 1/2 , d 1764 23/6, G. 1734 25/7, på Brunnsholm m. överstelöjtnanten Carl Adolf Grubbe, nr 335, f. 1696, d. 1774.

2. Bengt Gabriel, f. 1718 7/5 i Stockholm; volontär vid amiralitetet 1726; student i Uppsala 1731 23/2; lärstyrman 1733; konstapel vid artelleriet1735 7/1; sergeant därst. s. å. 7/5; överminör 1739 29/3, löjtnant vid artilleriet på Gotland 1741 14/9; kapten därst. 1747 7/3; RSO 1759 28/4; major s. å. 29/9; överstelöjtnant 1764 26/6; avsked 1771 20/11; d. barnlös s. å. 22/11 i Stockholm. - G. 1741 m. Susanne Margareta von Hökerstedt, f. 1713 d. 1791 24/11, dotter av landshövdingen Jakob Olofsson Hökerstedt, adlad von Hökerstedt, nr 1656, och Hedvig Eleonora von Bleichert.

2. Ulrika Beata, dp. 1719 29/9 i Stockholm (Jak.), d. 1745 11/6, och begr. i Jakobs kyrka. G. 1738 10/1 på Brunnsholm m. kaptenen Daniel Gyldenstolpe nr 504, f. 1689, d. 1745.

TAB. 2

Gustaf Adolf (son av Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, Tab. 1), till Sigridsholm i Lunda sn (Sth.); f.1700 23/12 i Linköping, student i Uppsala 1707-1717; kanslist i kammarkollegium 1718 2/12; kanslist vid riksrådet och fältmarskalken Erik Sparres ambassad till Frankrike 1719; kanslijunkare i k. kansliet 1720 11/2, k. jakt. junkare 1728; vice överjägmästare i Uppsala, Stockholms och Svartsjö län 1729 8/3; ordinarie överjägmästare 1731 1/7; hovjägmästare 1744 20/1; d. 1768 28/10 - G. 1735 30/9, på Sigridsholm m. Ebba Gustaviana Falkenberg af Trystorp, f. 1716 14/3; på Färdala i Åsleds sn (Skarab.), d. 1768 1/6; på Sigridsholm och begr. s. å. 8/6 i Skepptuna kyrka (Sth.), dotter av överstelöjtnanten Carl Falkenberg af Trystorp, nr 18, och hans 1:a fru Magdalena Sofia Wik Horn af Rantzien, friherrinna Horn af Rantzien nr 163.

Barn:

Margareta Christina, f. 1736 16/8 d. 1819 30/8 på Kråkerum i Mönsterås sn (Kalm.). G. 1761 2/7 på Sigridsholm m. konteramiralen Per Lillehorn nr 1671 A, f. 1729, d. 1798.

Carl Gustaf, till Sigridsholm; f. 1738 28/4; student i Uppsala 1749 15/6; antagen till krigstjänst 1754; sergeant vid Upplands reg. 1758 13/11; livdrabant 1760 7/10; avsked 1765 27/11; hov- och jaktjunkare 1768 7/11; d. barnlös 1782 28/8 på Sigridsholm och begr. s. å. 3/9 i Skepptuna kyrka. - G. 1770 i Stockholm m. friherrinnan Anna Margareta Wallenstierna, f. 1749 5/12, d. 1809 21/1 (25/4) på Altuna i Lunda sn (Sth.), dotter av generalmajor Bengt Wallenstierna, friherre Wallenstierna nr 269, och Margareta Elisabet Wattrang, nr 848 "Friherrinnan von Danckwardt, f. Wallenstierna gav juldagen 1805 en präktig predikstol till Lunda kyrka (Sth.) och testamenterade till Skepptuna, Lunda och Bladåkers församlingars fattigkassa vardera 1,000 r:dr."

Anna Sofia, f. 1741 29/3, d. 1768 7/5. G. 1765 26/12 på Sigridsholm m. kammarherren och hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle, nr 1696, i hans 2:a gifte f. 1721, d. 1813.

TAB. 3.

Carl Magnus (son av Peter Danckwardt, adlad friherre von Danckwardt, Tab. 1), till Brunns- holm i Näs, sn (Upps,); dp. 1712 9/2, i Stockholm (Jak.); student i Uppsala 1731 23/2; korpral vid livreg:t till häst 1733 22/10; löjtnant vid konung Stanislai i Polen livdragoner s. å.; kaptens avsked 1735; ryttmästare vid livreg:t 1739 26/3; kornett därst. 1 1741 6/8; avsked med ryttmästares karaktär 1744 19/12; drunknade 1763 i febr. - G. 1747 19/2, m. Inga von Heijne, f. 1721 13/5, d. 1758, dotter av översten Georg Heijne, adlad von Heijne, nr 1594, Inge Maria Adlerberg, nr 1061 B. Barn: Maria Christina, f. 1748 28/6, på säteriet Salta i Teda sn. (Upps.), d. där 1759 25/11.

Carl Göran, till Brunnsholm; f.1749 16/1, på Salta; volontär vid konungens eget värvade reg. 1760 5/5; kadett vid artilleriet 1764 13/12; styckjunkare därst. 1766 20/8 (10/10); livdrabant s. å. 22/10; löjtnant i armen 1772 22/1; RSO s. å. 22/9; vice korpral vid livdrabantkåren 1777 19/8; korpral därst. 1784 20/12; premiäradjutant 1787 30/5; överste i armen 1794 2/1; generalmajors n. h. o. v. 1816 11/3; d. ogift 1822 24/4 i Stockholm och utgick med honom denna friherrliga ätt.

Ulrika Lovisa, f. 1750 23/7 på Salta.

Inga Maria, f 1751. d. ung.

Sofia Margareta, f. 1752 6/2 på Salta, d. 1767 17/12 i Stockholm.

Utan känt samband:

"Vice häradshövdingen, friherre, Gustaf Johan Dankwardt, d. 1736 4/1, i Stockholm (Nik,)". Kan måhända vara densamma som jaktjunkaren Gustaf Henrik Danckwardt, nr 1412, Tab. 1.