Utdrag ur Den Introducerade Svenska Adelns Ättartavlor

Friherrliga ätten
VON HEIJKENSKJÖLD,
nr 1983

Adlad 1761 10/2, introd.1773.

TAB. 19.

Carl Johan Edvard (son av Adolf Detlof, Tab. 18), f. 1818 19/7 i Lindesberg; student i Uppsala; e. o. kanslist i ecklesiastikdepartementet 1840; auskultant i kommerskollegium 1842 9/2; kanslist i kammarkollegium 1846 30/12 ; t. f. kopist i nämnda departement 1856 31/5; utnämnd 1861 28/12; protokollssekreterare i k. mas kansli 1862 24/10; kanslist i ovann. departement 1866 2/11; avsked 1878 31/5; d. 1881 26/7 i Vaxholm. Han ägde någon tid Sigridsholm i Lunda sn (Sth.). - G. 1847 10/11 i Stockholm m. Sofia von Francken, f. 1828 3/10 i nämnda stad, d. där 1877 18/1, dotter av hovmarskalken August Fredrik von Francken, nr 2097, och Christina Maria Sofia Lilliehorn, nr 1671 A.

Barn:

Edvard August Detlof, f. 1848 30, 8 i Stockholm liksom syskonen; mogenhetsexam. 1869 14/5; student i Lund s. å.; jur. preliminärexam. 1870 31/1 och exam. till rättegångsverken 1872 14/12 ; e. o. notarie i Svea hovrätt s. å.; kansliexam. 1873 26/5; vice häradshövding 1877; d. ogift 1880 6/10 i Stockholm.

Augusta Ottiliana Ulrika, f. 1850 7/1; stiftsjungfru; d. 1859 21/12 i Stockholm.

Vilhelmina Sofia, f. 1851 9/l0, d. barn.

Hjalmar Gustaf Eberhard, f. 1852; läroverksadjunkt; d. 1918. Se Tab. 20.

Hildegard Hedvig Charlotta, f. 1854 28/10; stiftsjungfru ; d. ogift 1880 27/6 på Yxlö vid Furusund.

Bror Volfgang Adolf Reinhold, f. 1858; kapten; d. 1912. Se Tab. 22.

Syster Tilla Mimmi Sofia, f. 1861 1/1; stiftsjungfru; utexam. från högre lärarinneseminarium i Stockholm 1886 2/6; lärarinna vid elementarläroverket för flickor i Växjö 1886-1891 och vid elementarläroverket för flickor i Kristianstad 1892 -1896; studier i utlandet 1891-1892; lärarinna vid Sofi Almquists samskola i Stockholm 1897-1899 och vid borgarskolan därst. 1897-1903. Hon har utgivit M.-L. Forsells dagboksanteckningar (1914-1917).

Ebba Oskara Eufrosyne Sofia, f. 1867 6/9; stiftsjungfru; lärarinna vid elementarläroverketför flickor i Varberg 1888-1891 och vid elementarläroverket för flickor i Växjö 1891-1894 samt vid en liknande läroanstalt i Umeå 1894-1895; d. ogift 1895 4/11 i Stockholm till följd av olyckshändelse.