Utdrag ur Den Introducerade Svenska Adelns Ättartavlor

Adliga ätten

VON FRANCKEN
nr 2097,

Natural. 1773 3/5, introd. 1776.

'Härstammar från en gammal baronlig ätt i Jülich och Cleve, vilken förde lika namn och vapen som den på svenska riddarhuset introducerade grenen.'

TAB 2

August Fredrik (son av Hans Reinhold Francken, natural von Francken, Tab. 1), f. 1788 9/5, i Kalmar; kadett vid Karlberg 1801 26/9; vice korpral 1806 i Sept.; utexam. 1807 2/4; fänrik vid livgardet till fot 1807 10/4; löjtnant därst. 1811 10/4; GMtf 1815 22/4; 1. major vid Jämtlands reg. s. å. 25/7; RSO 1816 28/1; överstelöjtnant i Jämtlands reg. 1817 2/9; avsked från reg:t med tillstånd att kvarstå såsom övertelöjtnant i armén s. å. 16/12; avsked ur krigstjänsten med överstes n. h. o. v. 1821 14/3; ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1823; hovmarskalk 1826 11/5; Död 1828 29/11 i Stockholm och ligger jämte sin fru begr. i Langeska släktgraven vid Solna kyrka, Han bevistade 1813 och 1814 års krig och var därunder närvarande vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. Ägde Vasa i Skepptuna sn (Sth.), som han erhöll genom sitt gifte. - G. 1817 30/11 i Stockholm m. Christina Maria Sofia Lilliehorn i hennes 1:a gifte (g. 2:a 1833 17/6 m. lotsdirektören, översten och riddaren Gustaf Erik Lundstedt, f. 1786 1/8, d. 1854 13/11), f. 1798 6/3 i Stockholm, d. 1840 31/16, dotter av majoren Gustaf Adolf Lilliehorn, nr 1671 A, och Hedvig Sofia Lange.

Barn:

Augusta Sofia Alexandra, f. 1818 12/12, d. 1819 30/1.

Ebba Ottiliana, f. 1819 13/12, d. ogift 1845 24/10 (24/9) på Rörstrand vid Stockholm.

Augusta Sofia Alexandra, f. 1820 24/12, d. 1823 19/1.

Napoleon Gustaf Reinhold, f. 1821 31/12, d. 1823 29/1.

August Alfred, f. 1822; kammarherre; d. 1866. Se Tab. 3.

Maria Georgina, f. 1824 6/10 i Stockholm, d. s. å. 11/1, på Vasa i Skepptuna sn (Sth.).

Fredrika Constantia, f. 1826 5/2 på Vasa, d. 1852 27/4 i Lund. G. 1848 24/8 i Stockholm m. professorn i praktisk medicin vid Lunds akademi, KVO, RNO, Per Erik Gellerstedt, f. 1815 31/8 i Härnösand, d. 1881 22/1 i Lund.

Georg Wolfgang, f. 1827 26/3 i Stockholm; kadett vid Karlberg 1841 1/9; utexam. 1847 27/5; underlöjtnant vid 2. livgardet s. å. 3/12; 2. löjtnant 1853 7/7 ; verkst. direktör för militärsällskapet i Stockholm 1858; 1. löjtnant 1859 4/1; bevistade såsom reg:ts representant avtäckningen av konung Carl XII:s minnesstol vid Fredrikshald 1860; ledamot av kommittén för granskning av de inom reg:t gällande instruktioner och föreskrifter 1861; härold vid SO s. å. 3/6; statsrevisor 1861, 1864 och 1865; ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm och av dess drätselnämnd 1863-1891 ; kapten i reg:t 1863 29,29/5; RVO 1865 3/5; 2. kapten vid reg:t 1867 1s/2; RVO m br vid öppnandet av Carl XV:s port i Stockholm 1868 28/1; 1. kapten 1869 9/11; militärsällskapets G112 1870 27/10; inspektör för skolungdomens vapenövningar s. å.; RSO 1871 27/5; ordförande i Stockholms frivilliga skarpskytteförening; RPrRÖO3k1. 1873 15/8; RNS:tOO 1877 10/2; major i armén 1878 30/12; avsked med tillstånd att såsom major i armen kvarstå s. d.; överstelöjtnant i armen 1884 28/11; RCXIII:sO 1885 29/1; RNO 1887 1/12; d. ogift 1891 9/ 9 i Stockholm. Har utgivit flera matriklar, bland vilka märkes Matrikel över Stockholms stadsfullmäktige samt de under stadsfullmäktige lydande nämnder, verk och inrättningar med dess ledamöter och tjänstemän (1883).

Sofia, f. 1828 3/10, d. 1877 18/1, i Stockholm. G. där 1847 10/11 m. protokollssekreteraren Carl Johan Edvard Heijkenskjöld, nr 1983, f. 1818, d. 1881.